R 8 Udenrigsministerens redegørelse om udvalgte internationale organisationer (OSCE, Europarådet og Østersørådet).

Afgivet af: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M)
Samling: 2022-23 (2. samling)
Status: Forhandlet

Baggrundsmateriale

Udvalgsområde: Europarådet , Forsvarsudvalget , OSCEs Parlamentariske Forsamling og Udenrigsudvalget
Tidligere debatter
Nævnt i forslaget
ORGANISATIONEN FOR SIKKERHED OG SAM ARBEJDE I EUROPA (OSCE)
Progress Reports
IAPB - International Accountability Platform for Belarus


EUROPARÅDET
Consequences of the Russian Federation's aggression against Ukraine
Assembly debate on 15 March 2022 (3rd and 4th sittings) (see Doc. 15477, report of the Committee on Political Affairs and Democracy, rapporteur: Ms Ingjerd Schou).
Text adopted by the Assembly on 15 March 2022 (4th sitting).
Opinion 300 (2022)

Consequences of the aggression of the Russian Federation against Ukraine
1428ter meeting, 16 March 2022 - MINISTERS' DEPUTIES
CM/Del/Dec(2022)1428ter/2.3

Relations between the Council of Europe and Belarus
1429th meeting, 17 March 2022 - MINISTERS' DEPUTIES
CM/Del/Dec(2022)1429/2.5

United around our values - Council of Europe response to the aggression of the Russian Federation against Ukraine
132nd Session of the Committee of Ministers (Turin, Italy, 20 May 2022) - MINISTER'S DEPUTIES
CM/Del/Dec(2022)132/2

Council of Europe Action Plan for Ukraine "Resilience, Recovery and Reconstruction" 2023-2026
Europarådet, 2022

ES-11/5. Furtherance of remedy and reparation for aggression against Ukraine
Resolution adopted by the General Assembly on 14 November 2022
Strategic Framework 2023-2027
Europarådets Udviklingsbank, [2022]

Report of the High-Level Reflection Group of the Council of Europe
Europarådet, 2022

The Reykjavik Summit of the Council of Europe: United around values in the face of extraordinary challenges
Committee on Political Affairs and Democracy
Rapporteur: Ms Fiona O'LOUGHLIN, Ireland, Alliance of Liberals and Democrats for Europe
PACE, 2022

Domme
KAVALA v. TÜRKİYE (Application no. 28749/18)
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, 11. juli 2022

CASE OF KAVALA v. TURKEY (Application no. 28749/18)
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, 10. december 2019


ØSTERSØRÅDET
Human Trafficking Baltic Sea Region Round-Up Report 2022
Østersørådet, 2022
Relevante love og regler
Bekendtgørelse af lov nr. 138 af 26. januar 2022 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, inkorporeringsloven
Bekendtgørelse nr. 11 af 1. august 2014 af konvention af 11. maj 2011 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

Hvad er det?
Folketingets Bibliotek udarbejder en skræddersyet linkpakke/litteraturliste til alle lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler og redegørelser som hjælp til folketingsmedlemmernes ordførertaler. Dette kaldes baggrundsmateriale.

Biblioteket har valgt at gøre baggrundsmaterialet offentligt tilgængeligt. Materialet har dog karakter af at være et internt arbejdsredskab, der kan ses af eksterne.
Struktur
Baggrundsmaterialet består af forskellige afsnit. Det kan variere, hvor mange afsnit, der er i det enkelte baggrundsmateriale.

  • Under ”Høringssvar” finder du links til høringssvar og ministeriets høringsnotat. Høringssvar optræder kun i forbindelse med lovforslag
  • Under ”Tidligere debatter” er links til tidligere relevante parlamentariske dokumenter. Det kan være tidligere lov- eller beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser, § 20-spørgsmål eller udvalgsmateriale. Der linkes til Folketingets egen hjemmeside.
  • Under punktet ”Nævnt i forslaget” er medtaget materialer og kilder, der er nævnt i forslag eller bemærkninger. Hvis det er muligt, er der linket til en elektronisk version, men ellers vil der bare være en litteraturhenvisning.
  • ”Love og regler” – her finder du links til relevant lovgivning. Det gælder både lovgivning, der er nævnt i forslaget og andre regler. Her linkes til Retsinformation og EUR-Lex.
Offentliggørelse
Baggrundsmaterialet produceres til 1. behandlingen af det enkelte forslag eller til forhandlingen af forespørgslen eller redegørelsen. Målet er, at det offentliggøres senest fredag kl. 12 ugen før 1. behandlingen eller forhandlingen. Herefter vedligeholdes det ikke. Det publiceres i forbindelse med selve forslaget og kan findes i sagsoversigten. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er et parlamentarisk dokument, men udelukkende et servicedokument med relevante links og litteratur.
Vær opmærksom på:
Baggrundsmaterialet er et arbejdsredskab og derfor ikke en del af den parlamentariske proces eller de parlamentariske dokumenter.

Baggrundsmaterialet kan være udarbejdet med en meget stram deadline. Tidspresset ved sene fremsættelser kan betyde, at der i forbindelse med enkelte forslag kan være medtaget meget få henvisninger til tidligere debatter. Der lægges generelt vægt på, at baggrundsmaterialet er kortfattet.

Ligeledes gælder, at da der er tale om et arbejdsredskab målrettet brugen i Folketinget, tilstræber baggrundsmaterialet ikke at være udtømmende. Det vil derfor fremstå som et øjebliksbillede ved tidspunktet for 1. behandlingen. Det kan ligeledes være meget varierende, hvor mange materialer og f.eks. tidligere debatter, der findes inden for de forskellige lovgivningsområder.
Forfattere
Folketingets Bibliotek er ansvarlig for produktionen af baggrundsmaterialet.
Adgang til det nævnte materiale
I baggrundsmaterialet kan der forekomme materialer uden links. Folketingets Bibliotek har i de tilfælde ikke mulighed for at levere materialet. I stedet henviser vi til følgende muligheder:

Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.

Folketingets Bibliotek er et internt bibliotek og er ikke åbent for offentligheden.
Abonnement
Det er muligt at abonnere på baggrundsmaterialet.

Tegn abonnement her
Du kan søge hjemmesider og materiale frem via Google
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk
Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.
Folketingets Oplysning
Christiansborg
1240 Kbh. K.
Telefon: +45 3337 3338
Telefax: +45 3314 7060
Ophavsret og ansvarsfraskrivelse vedrørende baggrundsmaterialet
Ophavsretten til baggrundsmaterialet tilhører Folketinget. Derimod er det i mange tilfælde ikke Folketinget, der har ophavsretten til det materiale, der linkes til. Baggrundsmaterialet må frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må baggrundsmaterialet ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. Det er tilladt at linke til baggrundsmaterialet på Folketingets hjemmeside.

Baggrundsmaterialet indeholder links til andre hjemmesider, der opdateres af andre organisationer. Folketinget fraskriver sig ethvert ansvar i denne forbindelse, herunder i relation til nøjagtighed, aktualitet og oprindelse af denne information.

Baggrundsmaterialet indeholder henvisninger til oplysninger af generel karakter. Har man brug for egentlig rådgivning, bør man altid henvende sig til en specialist på det pågældende område. Folketinget påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle økonomiske konsekvenser i forbindelse med forkert anvendelse af informationer i baggrundsmaterialet. Folketinget påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af Folketingets baggrundsmateriale.