L 11 Forslag til lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort.

(Forlængelse af forsøg med et socialt frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort).

Af: Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
Udvalg: Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort
Samling: 2022-23 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 19-12-2022
1. behandlet / henvist til udvalg 20-12-2022
Betænkning afgivet 21-12-2022
2. behandlet/direkte til 3. behandling 22-12-2022
3. behandlet, vedtaget 22-12-2022
Ministerområde:
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Resumé:
Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag nr. 47 fra folketingsåret 2022-2023 1. samling.

Med forslaget ønskes forsøgsperioden for det sociale frikort forlænget med 6 måneder. Dette vil gøre det muligt at sikre yderligere udbredelse af det sociale frikort blandt borgere og virksomheder samt yderligere implementering af ordningen i landets kommuner.
Frikortet har til formål at understøtte, at de mest udsatte borgere i samfundet gives bedre muligheder for at deltage i samfundets arbejdsfællesskaber. Det foreslås i forlængelse heraf, at der i første kvartal af 2023 skal foretages kontrol af alle frikort for at sikre, at
borgerne fortsat er i målgruppen, hvormed risikoen for misbrug af ordningen og forskelsbehandling mellem borgerne mindskes.

Det foreslås, at forsøgsperioden kun forlænges med 6 måneder i stedet for 2 år, som i L 47, da lovforslaget behandles som et hasteforslag.

Lovforslaget udmønter dele af »Aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024«, samt aftalen fra april 2022, indgået af regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance samt Kristendemokraterne, om at videreføre ordningen med et socialt frikort i 2023 og 2024.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2023.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, ALT, NB og DF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Medlemmer af udvalget

Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort blev nedsat tirsdag den 20. december 2022.
Se medlemmer af udvalget