Retsudvalget (REU) Alm. del

Samling: 2022-23 (2. samling)

Spørgsmål 1373

Vil ministeren idet der henvises til TV2 Nords omtale af forskellige værgemålssager bl.a. artiklerne ”Ingen kontrol af værge der solgte Birthes sølvtøj, den 20. september 2023, ”Faldt baglæns ud af vindue: Naboer triste over Birthes skæbne”, den 22. september 2023, ”Værge sendte Birthe på plejehjem uden møbler og tøj”, den 22. september 2023 og ”Værge solgte Birthes sølvtøj - bilag er forsvundet”, den 22. september 2023, oplyse, om værgen ved salg af indbo og sølvtøj har pligt til at kunne dokumentere handelen, herunder det solgte, prisen og placeringen af de indkomne penge?
Dato: 22-09-2023
Status: Endeligt besvaret
Emne: udvalgsarbejde og -meddelelser
Dokumentdato: 23-10-2023
Modtaget: 23-10-2023
Omdelt: 23-10-2023

REU alm. del - svar på spm. 1373 om værgen ved salg af indbo og sølvtøj har pligt til at kunne dokumentere handelen

Besvarelse af spørgsmål nr. 1373 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 22-09-2023
Modtaget: 22-09-2023
Omdelt: 22-09-2023

Spm., om værgen ved salg af indbo og sølvtøj har pligt til at kunne dokumentere handelen

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Titel
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1362: Spm. om, hvorledes offentlige værger udpeges? 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1363: Spm., om familiemedlemmer som udgangspunkt har forrang frem for eksterne personer, når der skal udpeges en værge? 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1364: Spm., om en eksisterende værge er inhabil i beslutningen om værgeskifte, såfremt familieretshuset får anmodning fra et familiemedlem, der ønsker at blive værge 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1365: Spm. om, hvilket vederlag, der normalt tilgår en værge 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1366: Spm. om ministeren vil redegøre for under hvilke omstændigheder, det sædvanlige vederlag kan forhøjes 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1367: Spm. om, hvordan merarbejdet da dokumenteres overfor Familieretshuset 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1368: Spm. om, hvilken kontrol der udføres fra Familieretshuset, før man accepterer yderligere vederlag til en værge 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1369: Spm. om, i hvor mange tilfælde Familieretshuset har udbetalt yderligere honorarer til værger 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1370: Spm. om en hjerneskadet person med en fuldstændig normal økonomi (indtægt og formue) kommer til at honorere sine værger med 92.500 kr. over 3 år 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1371: Spm. om, hvor mange værgemål en værge normalt administrerer 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1372: Spm. om en værge uden Familieretshuset samtykke er bemyndiget til at sælge eksempelvis indbo og sølvtøj tilhørende den umyndige person 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1374: Spm. om, hvilke konsekvenser en sådan manglende dokumentation bør have overfor den professionelle værge, der honoreres for sin indsats 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1375: Spm. om et eventuelt provenu fra salg af indbo og sølvtøj skal indgå i et regnskab, der kontrolleres af Familieretshuset eller af andre 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1376: Spm. om hvilke opgaver, der udføres af Familieretshuset, og hvilke der udføres af et forvaltningsinstitut 22.09.2023