Retsudvalget (REU) Alm. del

Samling: 2022-23 (2. samling)

Spørgsmål 1366

Vil ministeren redegøre for under hvilke omstændigheder, det sædvanlige vederlag kan forhøjes?
Dato: 22-09-2023
Status: Endeligt besvaret
Emne: udvalgsarbejde og -meddelelser
Dokumentdato: 23-10-2023
Modtaget: 23-10-2023
Omdelt: 23-10-2023

REU alm. del - svar på spm. 1366 om ministeren vil redegøre for under hvilke omstændigheder, det sædvanlige vederlag kan forhøjes

Besvarelse af spørgsmål nr. 1366 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 22-09-2023
Modtaget: 22-09-2023
Omdelt: 22-09-2023

Spm. om ministeren vil redegøre for under hvilke omstændigheder, det sædvanlige vederlag kan forhøjes

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Titel
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1362: Spm. om, hvorledes offentlige værger udpeges? 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1363: Spm., om familiemedlemmer som udgangspunkt har forrang frem for eksterne personer, når der skal udpeges en værge? 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1364: Spm., om en eksisterende værge er inhabil i beslutningen om værgeskifte, såfremt familieretshuset får anmodning fra et familiemedlem, der ønsker at blive værge 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1365: Spm. om, hvilket vederlag, der normalt tilgår en værge 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1367: Spm. om, hvordan merarbejdet da dokumenteres overfor Familieretshuset 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1368: Spm. om, hvilken kontrol der udføres fra Familieretshuset, før man accepterer yderligere vederlag til en værge 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1369: Spm. om, i hvor mange tilfælde Familieretshuset har udbetalt yderligere honorarer til værger 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1370: Spm. om en hjerneskadet person med en fuldstændig normal økonomi (indtægt og formue) kommer til at honorere sine værger med 92.500 kr. over 3 år 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1371: Spm. om, hvor mange værgemål en værge normalt administrerer 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1372: Spm. om en værge uden Familieretshuset samtykke er bemyndiget til at sælge eksempelvis indbo og sølvtøj tilhørende den umyndige person 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1373: Spm., om værgen ved salg af indbo og sølvtøj har pligt til at kunne dokumentere handelen 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1374: Spm. om, hvilke konsekvenser en sådan manglende dokumentation bør have overfor den professionelle værge, der honoreres for sin indsats 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1375: Spm. om et eventuelt provenu fra salg af indbo og sølvtøj skal indgå i et regnskab, der kontrolleres af Familieretshuset eller af andre 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1376: Spm. om hvilke opgaver, der udføres af Familieretshuset, og hvilke der udføres af et forvaltningsinstitut 22.09.2023