Beretning af almen art

Samling: 2022-23 (2. samling)

Beretning af almen art 2022-23 (2. samling) nr. 2

Beretning nr. 2 om styrkelse af borgerfokus i digitaliseringen af den offentlige sektor afgivet af Udvalget for Digitalisering og It den 24. maj 2023
Udvalget for Digitalisering og It har, siden udvalget blev nedsat i januar 2023, sat fokus på borgerperspektivet i offentlige digitaliseringsprojekter. I februar afholdt udvalget et ekspertmøde om digital ulighed og inklusion og i marts et ekspertmøde om borgerfokus i offentlige systemer.

Udvalget har drøftet de anbefalinger, som blev præsenteret for udvalget i forbindelse med ekspertmøderne og fundet, at der er behov for at vurdere de enkelte anbefalinger, så det kan afgøres, om og hvordan de i givet fald kan realiseres.

På denne baggrund afgav Udvalget den 24. maj denne beretning af almen art, som omhandler styrkelse af borgerfokus i digitaliseringen af den offentlige sektor. I beretningen opregnes seks af eksperternes anbefalinger.

I beretningen opfordrer udvalget ministeren til at lade Digitaliseringsministeriet vurdere anbefalingerne og komme med forslag til, hvordan anbefalingerne kan imødekommes og konkret implementeres, f.eks. ved vedtagelse af ny lovgivning på området.

Digitaliseringsministeren og Udvalget for Digitalisering og It skal herefter drøfte opfølgning på Digitaliseringsministeriets vurderinger og forslag.
Emne: Folketinget
Dokumentdato: 26-05-2023
Modtaget: 26-05-2023
Omdelt: 26-05-2023

Beretning nr. 2 om styrkelse af borgerfokus i digitaliseringen af den offentlige sektor afgivet af Udvalget for Digitalisering og It den 24. maj 2023

AX28879 (pdf-version)
Html-version