Retsudvalget (REU) Alm. del

Samling: 2022-23 (2. samling)

Spørgsmål 1376

Vil ministeren oplyse, hvilke opgaver, der udføres af Familieretshuset, og hvilke der udføres af et forvaltningsinstitut, herunder hvilke kontroller, der skal udføres af det to enheder, når der disponeres over andres (evt. hjerneskadedes) penge?
Dato: 22-09-2023
Status: Endeligt besvaret
Emne: udvalgsarbejde og -meddelelser
Dokumentdato: 23-10-2023
Modtaget: 23-10-2023
Omdelt: 23-10-2023

REU alm. del - svar på spm. 1376 om hvilke opgaver, der udføres af Familieretshuset, og hvilke der udføres af et forvaltningsinstitut

Besvarelse af spørgsmål nr. 1376 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 22-09-2023
Modtaget: 22-09-2023
Omdelt: 22-09-2023

Spm. om hvilke opgaver, der udføres af Familieretshuset, og hvilke der udføres af et forvaltningsinstitut

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Titel
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1362: Spm. om, hvorledes offentlige værger udpeges? 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1363: Spm., om familiemedlemmer som udgangspunkt har forrang frem for eksterne personer, når der skal udpeges en værge? 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1364: Spm., om en eksisterende værge er inhabil i beslutningen om værgeskifte, såfremt familieretshuset får anmodning fra et familiemedlem, der ønsker at blive værge 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1365: Spm. om, hvilket vederlag, der normalt tilgår en værge 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1366: Spm. om ministeren vil redegøre for under hvilke omstændigheder, det sædvanlige vederlag kan forhøjes 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1367: Spm. om, hvordan merarbejdet da dokumenteres overfor Familieretshuset 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1368: Spm. om, hvilken kontrol der udføres fra Familieretshuset, før man accepterer yderligere vederlag til en værge 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1369: Spm. om, i hvor mange tilfælde Familieretshuset har udbetalt yderligere honorarer til værger 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1370: Spm. om en hjerneskadet person med en fuldstændig normal økonomi (indtægt og formue) kommer til at honorere sine værger med 92.500 kr. over 3 år 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1371: Spm. om, hvor mange værgemål en værge normalt administrerer 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1372: Spm. om en værge uden Familieretshuset samtykke er bemyndiget til at sælge eksempelvis indbo og sølvtøj tilhørende den umyndige person 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1373: Spm., om værgen ved salg af indbo og sølvtøj har pligt til at kunne dokumentere handelen 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1374: Spm. om, hvilke konsekvenser en sådan manglende dokumentation bør have overfor den professionelle værge, der honoreres for sin indsats 22.09.2023
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 1375: Spm. om et eventuelt provenu fra salg af indbo og sølvtøj skal indgå i et regnskab, der kontrolleres af Familieretshuset eller af andre 22.09.2023