Retsudvalget 2022-23 (2. samling)
REU Alm.del Spørgsmål 1376
Offentligt
2754011_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
22. september 2023
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
REU alm. del
Spørgsmål 1376
Vil ministeren oplyse, hvilke opgaver, der udføres af Familieretshuset, og hvilke der udfø­
res af et forvaltningsinstitut, herunder hvilke kontroller, der skal udføres af det to enheder,
når der disponeres over andres (evt. hjerneskadedes) penge?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Steffen Larsen
formand
1/1