Retsudvalget (REU) Alm. del

Samling: 2022-23 (2. samling)

Spørgsmål 1346

Vil ministeren redegøre for det samlede antal af indsatte i fængsler og arresthuse i Danmark i 2023, idet det af redegørelsen bedes fremgå, hvor stor en andel indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse udgør, hvilket bedes opgjort procentvis og i absolutte tal?
Dato: 21-09-2023
Status: Endeligt besvaret
Emne: kriminalforsorg og afsoning
Dokumentdato: 12-10-2023
Modtaget: 12-10-2023
Omdelt: 13-10-2023

REU alm. del - svar på spm. 1346 om at redegøre for det samlede antal af indsatte i fængsler og arresthuse i Danmark i 2023

Besvarelse af spørgsmål nr. 1346 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 21-09-2023
Modtaget: 21-09-2023
Omdelt: 21-09-2023

Spm. om at redegøre for det samlede antal af indsatte i fængsler og arresthuse i Danmark i 2023

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version