Retsudvalget (REU) Alm. del

Samling: 2022-23 (2. samling)

Spørgsmål 1291

Vil ministeren oplyse den etniske baggrund og statsborgerskabet på de personer, der er blevet sigtet og evt. dømt siden 2018 for at besidde kniv eller andre lignende stikvåben på offentligt tilgængeligt sted, og vil ministeren informere om, hvilken straf de pågældende er blevet idømt og hvor mange gengangere der er, jf. Justitsministeriets pressemeddelelse af 8. september 2023 ”Tal for 2023: Over 300 sigtelser blandt unge mellem 15 og 18 år for ulovligt at besidde kniv på et offentligt tilgængeligt sted”?
Dato: 13-09-2023
Status: Endeligt besvaret
Emne: strafferet og kriminalitet
Dokumentdato: 10-10-2023
Modtaget: 10-10-2023
Omdelt: 10-10-2023

REU alm. del - svar på spm. 1291 om den etniske baggrund og statsborgerskabet på de personer, der er blevet sigtet og evt. dømt siden 2018 for at besidde kniv eller andre lignende stikvåben på offentligt tilgængeligt sted

Besvarelse af spørgsmål nr. 1291 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg (pdf-version)
Html-version
Bilag til besvarelse af spørgsmål nr. 1291-1292 (Alm. del) REU (D2995376) (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 13-09-2023
Modtaget: 13-09-2023
Omdelt: 13-09-2023

Spm. om den etniske baggrund og statsborgerskabet på de personer, der er blevet sigtet og evt. dømt siden 2018 for at besidde kniv eller andre lignende stikvåben på offentligt tilgængeligt sted

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version