Boligudvalget (BOU) Alm. del

Samling: 2022-23 (2. samling)

Spørgsmål 117

Hvordan vil ministeren sikre, at oplysninger om strafferetlige afgørelser, der kan være relevante for den tryghedsskabende indsats i et boligområde, og som ifølge almenboliglovens § 63 d kan videregives af politiet til en boligorganisation, rent faktisk tilgår boligorganisationen, jf. BOU alm. del – bilag 75?
Dato: 14-09-2023
Status: Endeligt besvaret
Emne: boligpolitik
Dokumentdato: 12-10-2023
Modtaget: 12-10-2023
Omdelt: 12-10-2023

BOU alm. del - svar på spm. 117 om sikring af, at oplysninger om strafferetlige afgørelser, der kan være relevante for den tryghedsskabende indsats i et boligområde, og som kan videregives af politiet til en boligorganisation, rent faktisk tilgår boligorganisationen

BOU alm. del - svar på spm. 117 (pdf-version)
Html-version
Bilag 1 - BOU alm. del - svar på spm. 114 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 14-09-2023
Modtaget: 14-09-2023
Omdelt: 14-09-2023

Spm. om sikring af, at oplysninger om strafferetlige afgørelser, der kan være relevante for den tryghedsskabende indsats i et boligområde, og som kan videregives af politiet til en boligorganisation, rent faktisk tilgår boligorganisationen

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version