Aktstk. 151 Orienterende aktstykke om Domstolsstyrelsens Straffe- og skifteprogram

Af: Justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Folketingsår: 2022-23
Status: Taget til efterretning

Om aktstykket

Fremsat:
22-06-2023
Afgjort:
24-08-2023
Paragrafområde:
§ 11 Justitsministeriet
Afgørelse:
Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 24-08-2023
Dokumentdato: 24-08-2023
Modtaget: 24-08-2023
Omdelt: 24-08-2023

Aktstykke Taget til efterretning

Dokumentdato: 24-08-2023
Modtaget: 24-08-2023
Omdelt: 24-08-2023

Aktstykke taget til efterretning

20222_aktstk_afgjort151.pdf