L 156 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om skifte af dødsboer.

(Antallet af højesteretsdommere, sammensætningen af Domstolsstyrelsens bestyrelse og digital anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender m.v. i sager om skifte af dødsbo).

Af: Justitsminister Nick Hækkerup (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2021-22
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 30-03-2022
1. behandlet / henvist til udvalg 22-04-2022
Betænkning afgivet 10-05-2022
2. behandlet/direkte til 3. behandling 17-05-2022
3. behandlet, vedtaget 19-05-2022
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er bl.a. at ændre i retsplejeloven, således at Højesteret består af en præsident og 17 andre højesteretsdommere. Derudover foreslås det at udvide Domstolsstyrelsens bestyrelse med en byretspræsident. Afslutningsvis foreslås det, at der foretages en række ændringer i lov om dødsboskifte, således at den digitale Skifteportal anvendes i sager om skifte af dødsbo.

Det foreslås, at lovændringerne træder i kraft den 1. juni 2022.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 98 (S, V, SF, RV, EL, KF, DF, NB, LA, Hans Kristian Skibby (UFG), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Naser Khader (UFG) og Orla Østerby (UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.