B 167 Forslag til folketingsbeslutning om retskrav på erstatning til ofre for en terrorhandling begået i udlandet.

Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2021-22
Status: 2. beh/Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 01-03-2022
1. behandlet/henvist til udvalg 17-05-2022
Betænkning afgivet 02-06-2022
2. behandlet/vedtaget 07-06-2022
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Det foreslås, at danske borgere, der måtte blive ofre for en terrorhandling, eller pårørende hertil, sikres et egentligt retskrav på erstatning eller godtgørelse fra den danske stat, uanset om overtrædelsen er foregået på dansk jord eller under lovligt ophold i udlandet.