Retsudvalget 2021-22
REU Alm.del
Offentligt
2605160_0001.png
Slotshmgade1026Købnv.TF
w.justimnerdk
[email protected]
+4572680391
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
5. juli 2022
Proces- og Insolvensrets-
kontoret
Sagsbeh: Alice Koch Bentzon
Sagsnr.: 2022-0119-0087
Dok.:
2497300
Hermed sendes foreløbig besvarelse af spørgsmål nr. 1096 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. juni 2022.
Mattias Tesfaye
/
Lisbeth Funck Hansen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
REU, Alm.del - 2021-22 - Foreløbigt svar på spørgsmål 1096: Spm. om forslaget om at ændre de nuværende lovfæstede regler om antallet af dommere, til justitsministeren
Spørgsmål nr. 1096 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Hvordan
forholder ministeren sig til forslaget om at ændre de
nuværende lovfæstede regler om antallet af dommere og dermed
overlade en større fleksibilitet til domstolene til at vurdere, hvor-
dan personalesammensætningen mellem antallet af dommere,
dommerfuldmægtige og kontorfunktionærer i den enkelte rets-
kreds
mest optimalt sammensættes?”
Svar:
På grund af sommerferie er det ikke muligt at besvare spørgsmålet inden for
svarfristen.
Spørgsmålet forventes endeligt besvaret i august 2022.
2