Beretning af almen art

Samling: 2021-22

Beretning af almen art 2021-22 nr. 29

Beretning nr. 29 om Borgertinget på klimaområdet afgivet af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget den 15. september 2022
Aftaleparterne bag »Aftale om en klimalov af 6. december 2019« (regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet) blev enige om at oprette et Borgerting på klimaområdet, hvor borgerne kunne få deres stemme hørt i tilrettelæggelsen af klimapolitikken.

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har afholdt 4 møder med Borgertinget i perioden efteråret 2020 til foråret 2022, hvor Borgertingets anbefalinger på klimaområdet er blevet fremlagt og drøftet.

Et flertal i udvalget (V, RV, SF, KF, DD, LA, ALT og Orla Østerby (UFG)) anerkender den store indsats, som
medlemmerne af Borgertinget har lagt i arbejdet, og bakker op om flere af Borgertingets anbefalinger, som også allerede er indarbejdet i nogle af de indgåede politiske aftaler.

Et flertal i udvalget (V, RV, SF, KF, DD, LA, ALT og Orla Østerby (UFG)) noterer sig, at partierne bag »Aftale om klimalov af 6. december 2019« afventer Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets evaluering af arbejdet med Borgertinget på klimaområdet, herunder behovet for yderligere samlinger, i forbindelse med at klimaloven evalueres i 2023.

Emne: Folketinget
Modtaget: 23-09-2022
Omdelt: 24-09-2022

Beretning nr. 29 om Borgertinget på klimaområdet afgivet af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget den 15. september 2022

AX28145 (pdf-version)
Html-version