Beretning af almen art

Samling: 2021-22

Beretning af almen art 2021-22 nr. 19

Beretning nr. 19 om indhold i arbejdet i Folketingets udvalg og udvalgsformændenes rolle afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 11. maj 2022
Med beretningen giver Udvalget for Forretningsordenen udtryk for en række overordnede overvejelser om indhold i udvalgsarbejdet og udvalgsformændenes rolle. Udvalget lægger i forlængelse heraf op til visse nye tiltag, herunder udarbejdelse af et idékatalog om udvalgenes arbejde, forskellige former for introduktion til arbejdet og muligheder for erfaringsudveksling for udvalg og for udvalgsformænd og -næstformænd samt mulighed for en rapporteurordning i udvalgene.
Emne: Folketinget
Modtaget: 16-05-2022
Omdelt: 16-05-2022

Beretning nr. 19 om indhold i arbejdet i Folketingets udvalg og udvalgsformændenes rolle afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 11. maj 2022

AX27763 (pdf-version)
Html-version