Beretning af almen art

Samling: 2021-22

Beretning af almen art 2021-22 nr. 18

Beretning nr. 18 om visse ændringer af ordningen for offentlig partistøtte afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 11. maj 2022
Med beretningen lægges der op til en ændring af reglerne for bundgrænser for modtagelse af offentlig partistøtte, dvs. det mindste antal stemmer, som et parti skal modtage ved et folketings-, regionsråds- eller kommunalbestyrelsesvalg for at opnå ret til partistøtte.

Endvidere lægges der op til, at de midler, der spares ved de nye bundgrænser, fremover afsættes som en bevilling til generel oplysning om valg m.v., alment demokratifremme i Danmark eller lignende formål, som kan disponeres nærmere efter beslutninger, som træffes i Folketingets regi.

Udvalget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag om ændringerne senest primo oktober 2022.
Emne: Folketinget
Modtaget: 12-05-2022
Omdelt: 12-05-2022

Beretning nr. 18 om visse ændringer af ordningen for offentlig partistøtte afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 11. maj 2022

AX27751 (pdf-version)
Html-version