Beretning af almen art

Samling: 2021-22

Beretning af almen art 2021-22 nr. 11

Beretning nr. 11 om visse aspekter af brugen af beslutningsforslag i folketingsarbejdet og Folketingets behandling af beslutningsforslag afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 9. februar 2022
I beretningen fremkommer Udvalget for Forretningsordenen med en række overvejelser om brugen af beslutningsforslag i folketingsarbejdet og med visse nærmere henstillinger herom. Bl.a. henstiller udvalget til, at der udarbejdes en ny kvalitetsvejledning for beslutningsforslag, at der som en forsøgsordning i folketingsårene 2022-23 og 2023-24 arbejdes med to årlige frister for fremsættelse af beslutningsforslag, og at der i de samme to folketingsår som en forsøgsordning gives mulighed for begrundelse af beslutningsforslag under 1. behandling svarende til adgangen til at begrunde forespørgsler. Endvidere indeholder beretningen et kodeks for arbejdet med beslutningsforslag.
Emne: Folketinget
Modtaget: 09-02-2022
Omdelt: 09-02-2022

Beretning nr. 11 om visse aspekter af brugen af beslutningsforslag i folketingsarbejdet og Folketingets behandling af beslutningsforslag afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 9. februar 2022

AX27326 (pdf-version)
Html-version