Beretning af almen art

Samling: 2021-22

Beretning af almen art 2021-22 nr. 10

Beretning nr. 10 om at ophæve forbuddet mod hold af mink i 2022 afgivet af Epidemiudvalget den 2. februar 2022
Beretningen indeholder bemærkninger fra et mindretal i udvalget (V, KF og LA), som pålægger regeringen at ophæve forbuddet mod hold af mink i 2022, da covid-19 ikke længere vurderes som en samfundskritisk sygdom. Af samme årsag bør der ikke længere være et forbud mod hold af mink i Danmark.

Et andet mindretal i udvalget (SF og EL) kan ikke støtte forslaget om at ophæve forbuddet mod hold af mink i 2022 af den grund, at covid-19 kan smitte mellem mennesker og mink, hvilket kan medføre en ikke ubetydelig risiko for udvikling af nye varianter med øget dødelighed eller nedsat følsomhed over for kendte vacciner. Hold af mink vil dermed kunne udgøre en risiko for folkesundheden såvel på nationalt plan som globalt med betydelige omkostninger til følge både menneskeligt og økonomisk. Det vil derfor være sundhedsfagligt uansvarligt at åbne for en minkproduktion, mens covid-19 er til stede i samfundet.
Emne: Folketinget
Modtaget: 03-02-2022
Omdelt: 03-02-2022

Beretning nr. 10 om at ophæve forbuddet mod hold af mink i 2022 afgivet af Epidemiudvalget den 2. februar 2022

AX27301 (pdf-version)
Html-version