L 132 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

(Gennemførelse af dele af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023).

Af: Justitsminister Nick Hækkerup (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2020-21
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 22-12-2020
1. behandlet / henvist til udvalg 12-01-2021
Betænkning afgivet 15-01-2021
2. behandlet/direkte til 3. behandling 19-01-2021
3. behandlet, vedtaget 26-01-2021
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev indgået den 15. december 2020 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre den del af aftalen, der omhandler finansieringen på Justitsministeriets område, som kræver lovændringer.

Lovforslaget indeholder en forenkling af politiets adgang til at indhente oplysninger, som finansielle virksomheder m.v. er i besiddelse af, således at politiet fremover skal kunne træffe afgørelse om edition af oplysninger fra banker og andre finansielle virksomheder uden indhentelse af retskendelse.

Det foreslås, at der sker en inflationsregulering og forenkling af afgiftssatserne på våbenområdet, og desuden foreslås det, at der sker en inflationsregulering af gebyrsatserne for udstedelse af pas, og at gebyret for udstedelse af pas samtidig fordobles i tilfælde, hvor en ansøger til fornyelse eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas, eller hvor passet fremvises i ødelagt stand.

Herudover ønskes en ændring af lov om hittegods med henblik på afbureaukratisering af hittegodsområdet, således at politiets opgaver vedrørende hittegods begrænses til de områder, hvor politiets involvering vurderes at være nødvendig.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2021.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 70 (S, DF, RV, SF, EL, KF, NB, Susanne Zimmer (UFG) og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 25 (V og LA), hverken for eller imod stemte 0.