L 74 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

(Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Af: Skatteminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen
Samling: 2020-21
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 04-11-2020
1. behandlet / henvist til udvalg 12-11-2020
Betænkning afgivet 02-12-2020
2. behandlet/direkte til 3. behandling 10-12-2020
3. behandlet, vedtaget 15-12-2020