L 74 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

(Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Af: Skatteminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen
Samling: 2020-21
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-11-2020
1. behandlet / henvist til udvalg 12-11-2020
Betænkning afgivet 02-12-2020
2. behandlet/direkte til 3. behandling 10-12-2020
3. behandlet, vedtaget 15-12-2020
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget indebærer, at den midlertidige nedsættelse af vederlaget til ministre med 5 pct. forlænges med 1 år.

Den midlertidige nedsættelse af ministervederlaget blev oprindelig vedtaget i 2010 med virkning fra den 1. januar 2011. Nedsættelsen er siden forlænget i 2012, 2015 og 2019 og udløber efter de gældende regler den 31. december 2020. Med lovforslaget ændres udløbsdatoen til den 31. december 2021.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 95 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, NB og Susanne Zimmer (UFG)), imod stemte 2 (LA), hverken for eller imod stemte 0.