Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 25-4-2019
Mødetidspunkt: 5 min. efter 1. behandling af B 130 (Fritidstilbud) (SF)
Sted: 2-078
2. UDGAVEBilagspræciseringer

1. Drøftelse af udvalgets behandling af L 226 (Ændring af folkeskoleloven), jf. L 226 - bilag 2.


2. Politisk drøftelse og eventuelt afgivelse af betænkning over L 226 (Ændring af folkeskoleloven), jf. L 226 - bilag 5.


3. Drøftelse af udvalgets behandling af B 130 (Fritidstilbud) (SF).


4. Eventuelt.


    1. Drøftelse af udvalgets behandling af L 226 (Ændring af folkeskoleloven), jf. L 226 - bilag 2.
    2. Politisk drøftelse og eventuelt afgivelse af betænkning over L 226 (Ændring af folkeskoleloven), jf. L 226 - bilag 5.
    3. Drøftelse af udvalgets behandling af B 130 (Fritidstilbud) (SF).
    4. Eventuelt.