Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 09-4-2019
Mødetidspunkt: Kl. 14.00, dog tidligst 5. min. efter afstemningerne
Sted: 2-080
2. UDGAVEBilagspræciseringer

1. Modtagelse af deputation fra:

a) UU DANMARK om vejledning og fremtiden, jf. UNU alm. del - bilag 82.


2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende forslag:

a) L 199 (Styrket erhvervsuddannelser), jf. L 199 - bilag 5.

b) L 200 (Trivselsmåling), jf. L 200 - bilag 5.


3. Drøftelse af udvalgets behandling af følgende forslag:

a) B 89 (gyldigt fravær), ALT.

b) L 218 (øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.), jf. L 218 - bilag 2.


4. Politisk drøftelse og evt. afgivelse af udvalgsberetning om Ny start, jf. UNU alm. del – bilag 65.


5. Drøftelse af forslag om temamøde om frie grundskolers sociale ansvar, jf. UNU alm. del - bilag 81 (internt).


6. Eventuelt.


  2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende forslag:
  a) L 199 (Styrket erhvervsuddannelser), jf. L 199 - bilag 5.
  b) L 200 (Trivselsmåling), jf. L 200 - bilag 5.
  3. Drøftelse af udvalgets behandling af følgende forslag:
  a) B 89 (gyldigt fravær), ALT.
  b) L 218 (øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.), jf. L 218 - bilag 2.
  4. Politisk drøftelse og evt. afgivelse af udvalgsberetning om Ny start, jf. UNU alm. del – bilag 65.
  5. Drøftelse af forslag om temamøde om frie grundskolers sociale ansvar, jf. UNU alm. del - bilag 81 (internt).
  6. Eventuelt.