Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 26-2-2019
Mødetidspunkt: Kl. 14.15, dog tidligst 5 min. efter afstemningerne
Sted: 2-011
2. UDGAVEBilagspræciseringer

1. Åbent samråd med undervisningsministeren om fremtiden for VUC samt HF & VUC Fyns nedlægning af undervisningsstedet på Langeland, jf. UNU alm. del – samrådsspørgsmål Æ og Ø. Se tillige UNU alm. del – svar på spm. 221.


2. Fastlæggelse af tidsplan over L 163 (Bestyrelsessammensætning, FGU), jf. L 163 - bilag 2.


3. Eventuelt.