Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 29-1-2019
Mødetidspunkt:
Sted: 1-133
2. UDGAVEBilagspræciseringer

1. Åbent samråd med undervisningsministeren om lukning af lokalt uddannelsestilbud under HF & VUC Fyn, jf. UNU alm. del - samrådsspm. V, W og X. Se tillige UNU alm. del - svar på spm. 131-134 og 172-177.


2. Ca. kl. 15.00-15.30: Lukket møde med Region Syddanmark vedr. tilskudsregler til ungdomsuddannelserne og deres betydning for den geografiske uddannelsesdækning, jf. UNU alm. del - bilag 5.


3. Politisk drøftelse og afgivelses af betænkning over L 121 Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. Udkast til betænkning er omdelt på L 121-bilag 4.


4. Eventuelt.


  1. Åbent samråd med undervisningsministeren om lukning af lokalt uddannelsestilbud under HF & VUC Fyn, jf. UNU alm. del - samrådsspm. V, W og X. Se tillige UNU alm. del - svar på spm. 131-134 og 172-177.

  Bilag:

  Samrådsspm. om de aktuelle udfordringer, som HF og VUC Fyn står overfor, til undervisningsministeren
  Samrådsspm. om at redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at sikre, at mulighederne for at uddanne sig på VUC i hele landet, til undervisningsudvalget
  Samrådsspm. om at redegøre for den forventede udvikling i VUC-udbud, til undervisningsudvalget
  UNU alm. del - svar på spm. 131 om at redegøre for, hvordan de årlige besparelser fordeler sig på hver enkelt af landets VUC’ere, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på spm. 132 om at redegøre for udviklingen i det samlede antal af elever på hver enkelt af landets VUC’er, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - foreløbig svar på spm. 133 om at redegøre for udviklingen i antallet af elever på de enkelte lokale udbudssteder under hver enkelt af landets VUC’ere, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på spm. 134 om det geografiske VUC-udbud forringes de kommende år ved faldende aktivitet, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på MFU spm. 172 om lukningen af HF & VUC Fyns afdeling på Langeland er i tråd med regeringens planer om et Danmark i balance, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på MFU spm. 173 om puljen på 60 millioner kroner, der i forbindelse med FGU-reformen blev afsat for at sikre VUC’erne i Danmark, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på MFU spm. 174 om plan, som potentielt ville have sikret HF & VUC Fyns afdeling på Langeland overlevelse, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på MFU spm. 175 om ministeren tror, at vi får flere eller færre uddannede ved at centralisere VUC & HF-uddannelserne, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på MFU spm. 176 om regeringens omprioriteringsbidrag er medvirkende til at lukke uddannelser i provinsen i Danmark, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på spm. 177 om at oplyse, om Region Hovedstaden kan pålægge HF & VUC Hillerød at opretholde udbud i Frederiksværk og Frederikssund, fra undervisningsministeren
  Ny
  2. Ca. kl. 15.00-15.30: Lukket møde med Region Syddanmark vedr. tilskudsregler til ungdomsuddannelserne og deres betydning for den geografiske uddannelsesdækning, jf. UNU alm. del - bilag 5.
  3. Politisk drøftelse og afgivelses af betænkning over L 121 Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. Udkast til betænkning er omdelt på L 121-bilag 4.
  4. Eventuelt.