Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 19-12-2018
Mødetidspunkt: 12.00
Sted: 1-145
2. UDGAVEBemærk tidspunkt, nyt punkt

1. Lukket samråd med børne- og socialministeren og undervisningsministeren om baggrund for og formål med nedsættelse af den tværministerielle arbejdsgruppe for en omorganisering af døvetolkeområdet samt den fremadrettede proces, jf. L 105 - samrådsspm. A-C.


2. Politisk drøftelse og afgivelse af tillægsbetænkning over L 105 (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer). Udkast til tillægsbetænkning omdeles.


3. Gennemgang og fastlæggelse af tidsplan for L 121 (Ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 121 - bilag 2.


4. Eventuelt.


    2. Politisk drøftelse og afgivelse af tillægsbetænkning over L 105 (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer). Udkast til tillægsbetænkning omdeles.
    3. Gennemgang og fastlæggelse af tidsplan for L 121 (Ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 121 - bilag 2.
    4. Eventuelt.