Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 13-12-2018
Mødetidspunkt: Kl. 13.00
Sted: 2-145
1. UDGAVE

1. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 105 (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer). Udkast til betænkning er omdelt på L 105 - bilag 7.


2. Eventuelt.


    1. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 105 (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer). Udkast til betænkning er omdelt på L 105 - bilag 7.
    2. Eventuelt.