Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 04-12-2018
Mødetidspunkt: Kl. 14.00
Sted: 1-133
2. UDGAVE5. min efter afstem. dog tidligst kl. 14.00. Bilagspræcisering.

1. Åbent samråd med undervisningsministeren om nye fraværsregler på de gymnasiale uddannelser, jf. UNU alm. del - samrådsspørgsmål R og S.


2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 72 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Udkast til betænkning er omdelt på L 72 - bilag 5.


3. Eventuelt.


    2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 72 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Udkast til betænkning er omdelt på L 72 - bilag 5.
    3. Eventuelt.