Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 27-11-2018
Mødetidspunkt: Kl. 14.00
Sted: 2-078
3. UDGAVE5. min. før afstem., dog tidligst kl. 14.00. Bilagspræcisering

1. Modtagelse af deputationer:

a) Egmont Fonden vedr. ordblindhed, jf. UNU alm. del - bilag 32.

b) Performancegruppen Sisters Hope vedr. læringsuniverset Sisters Academy.


2. Møde med KOMBIT (kommunernes it-fællesskab) vedr. den nye digitale kommunikationsplatform AULA til folkeskolerne, jf. UNU alm. del - bilag 9.


3. Gennemgang og fastlæggelse af tidsplan for følgende lovforslag:

a) L 104 (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 104 - bilag 2.

b) L 105 (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer). Udkast til tidsplan er omdelt på L 105 - bilag 2.


4. Eventuelt.


    3. Gennemgang og fastlæggelse af tidsplan for følgende lovforslag:
    a) L 104 (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 104 - bilag 2.
    b) L 105 (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer). Udkast til tidsplan er omdelt på L 105 - bilag 2.
    4. Eventuelt.