Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 20-11-2018
Mødetidspunkt: 5 minutter efter afstemning, dog tidligst kl. 14.00.
Sted: 2-011
2. UDGAVEBemærk tidpunkt og lokale

1. Åbent samråd med undervisningsministeren om indførelse af obligatoriske sprogprøver i 0. klasse for børn fra udsatte boligområder i forhold til folkeskoleforliget, jf. L 60 - samrådsspørgsmål A.


2. Modtagelse af deputationer:

a) AspIT Uddannelse vedr. en landsdækkende it-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelse, jf. UNU alm. del - bilag 16.

b) Herningsholm Erhvervsskole vedr. samarbejde mellem grundskoler, jf. UNU alm. del - bilag 7.


4. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 58 (Udskydelse af revisionsbestemmelse). Udkast til betænkning er omdelt på L 58 - bilag 4.


5. Orientering om de nye retningslinjer for bl.a. samråd, jf. UNU alm. del - bilag 11.


6. Eventuelt.


  1. Åbent samråd med undervisningsministeren om indførelse af obligatoriske sprogprøver i 0. klasse for børn fra udsatte boligområder i forhold til folkeskoleforliget, jf. L 60 - samrådsspørgsmål A.
  4. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 58 (Udskydelse af revisionsbestemmelse). Udkast til betænkning er omdelt på L 58 - bilag 4.
  5. Orientering om de nye retningslinjer for bl.a. samråd, jf. UNU alm. del - bilag 11.

  Bilag:

  Internt dokument.
  Ny
  6. Eventuelt.