Undervisningsudvalget 2018-19 (1. samling)
UNU Alm.del
Offentligt
2009649_0001.png
Undervisningsudvalget
Christiansborg
Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: [email protected]
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
Svar på spørgsmål 197 (Alm. del):
I brev af 17. januar 2019 har udvalget efter ønske fra Carolina Magdelene
Maier (ALT) stillet mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 197:
Ministeren skriver på sin blog ”Schaffen wir das?” at ”Den metodiske
modstand er voldsom på dette område, og det virker som om, nogle slet
ikke ønsker at forholde sig til de data, der viser at integrationen kører i
ring, og at vi
ikke klarer at løse problemerne i den hast, de opstår.” Skal
dette forstås, som at ministeren ikke tager den metodiske kritik til ind-
tægt, og hvad er i givet fald argumentationen herfor?
TV2 3/1-19,
Blog, Merete Riisager, undervisningsminister (LA): ”Schaf-
fen wir das?!
http://nyheder.tv2.dk/politik/2019-01-03-blog-schaffen-wir-das
Svar:
Jeg synes dette spørgsmål, sammen med de 22 andre udvalgsspørgsmål
jeg er blevet stillet i forbindelse med rapporten ”Børn af efterkommere
med ikke-vestlig
oprindelse”,
udmærket eksemplificerer pointen i min
blog på TV2.dk. Der er meget interesse for metode og meget lidt interes-
se for indholdet.
Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke finder en diskussion om begreber og
metoder irrelevant. Jeg er imidlertid som minister mere optaget af at dis-
kutere resultaterne.
Jeg er derfor ærgerlig over, at diskussionen om begreber og metode i
forbindelse med ”Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig
op-
rindelse” er kommet til at overskygge resultaterne.
Jeg vil således gerne slå fast, at jeg mener, at der er tale om relevante og
bekymrende resultater, som det er vigtigt bliver debatteret
ikke mindst
fordi gruppen af børn af efterkommere er voksende og i 2060 forventes
at udgøre omkring 200.000 personer.
1. februar 2019
Sagsnr.:19/00753
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 197: Spm. om ministeren ikke tager den metodiske kritik til indtægt, og hvad er i givet fald argumentationen herfor, til undervisningsministeren
Med venlig hilsen
Merete Riisager
2