Undervisningsudvalget 2018-19 (1. samling)
UNU Alm.del
Offentligt
2009653_0001.png
Undervisningsudvalget
Christiansborg
Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: [email protected]
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
Svar på spørgsmål 192 (Alm. del):
I brev af 17. januar 2019 har udvalget efter ønske fra Carolina Magdelene
Maier (ALT) stillet mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 192:
Vil ministeren redegøre for, hvordan ministeren mindst tre gange i of-
fentligheden kunne udtale, om det ministeren har kaldt ”den vigtigste
iagttagelse i rapporten”
at ”3 af 4 [børn af efterkommere] henter deres
ægtefæller i udlandet” Der står intet i rapporten om, hvor mange der har
hentet en ægtefælle i udlandet. Hvordan kan ministeren så give denne
information til offentligheden mindst tre gange?
TV2 3/1-19,
Blog, Merete Riisager, undervisningsminister (LA): ”Schaf-
fen wir das?”
http://nyheder.tv2.dk/politik/2019-01-03-blog-schaffen-wir-das
DR Deadline 3/1-19:
”Merete Riisager forsvarer kritiseret integrations-
rapport” https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-10/deadline-
2019-01-03#!/ ;
DR P1 17/12-18:
”Regeringens analyse af
tredjegeneration er ikke dæk-
kende” https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2018-12-
17 )
Svar:
Først og fremmest vil jeg gerne beklage, at jeg har sagt, at 3 ud af 4 af
forældrene til børn af efterkommere henter deres ægtefæller i udlandet.
Det fremgår
ganske rigtigt ikke af rapporten ”Analyse af børn af efter-
kommere med ikke-vestlig
oprindelse”, som Undervisningsministeriet og
Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggjorde 17. december
2018.
Af rapporten fremgår, at ca. 3 ud af 4 af børn af efterkommere har en
indvandrermor eller en indvandrerfar, hvis opvækst helt eller delvist fo-
regik uden for Danmarks grænser.
1. februar 2019
Sagsnr.:19/00753
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 192: Spm. om, hvordan ministeren mindst tre gange i offentligheden kunne udtale, om det ministeren har kaldt den vigtigste iagttagelse i rapporten, at 3 af 4 [børn af efterkommere] henter deres ægtefæller i udlandet, til undervisningsministeren
I deres forberedelse til mig havde ministeriet
uden at det fremgik i rap-
porten
lagt til grund, at forældrene også var gift. Det kan man selvføl-
gelig ikke konkludere, alene fordi de er forældre til børnene, og det er
selvsagt beklageligt. De korrekte oplysninger fremgår også af min blog på
tv2.dk, der naturligvis blev korrigeret, så snart ministeriet blev opmærk-
som på fejlslutningen.
Rapporten viser også, at omkring 8 ud 10 børn af efterkommere med
ikke-vestlig oprindelse har både en far og mor, som stammer fra det
samme oprindelsesland.
Begge dele er for mig vigtige iagttagelser.
Med venlig hilsen
Merete Riisager
2