Undervisningsudvalget 2018-19 (1. samling)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål Z
Offentligt
2002429_0001.png
Undervisningsudvalget
Til:
Dato:
Undervisningsministeren
17. januar 2019
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
UNU alm. del
Samrådsspørgsmål Z
Vil ministeren korrigere sine tilkendegivelser om Analyse af børn af efterkommere med ik-
ke-vestlig oprindelse i lyset af kritikken fra forskere m.fl. og med henvisning til UNU alm.
del – spm. 190-199?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT).
På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand
1/1