Undervisningsudvalget 2018-19 (1. samling)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål Y
Offentligt
2002426_0001.png
Undervisningsudvalget
Til:
Dato:
Undervisningsministeren
17. januar 2019
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
UNU alm. del
Samrådsspørgsmål Y
Hvad er ministerens konklusioner på Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT).
På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand
1/1