Beretning af almen art

Samling: 2018-19 (1. samling)

Beretning af almen art 2018-19 (1. samling) nr. 6

Beretning afgivet af Udenrigsudvalget den 29. januar 2019
Udenrigsudvalget afgav den 29. januar 2019 en beretning om udenrigsministerens håndtering af den historiske udredning om baggrunden for Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan

Et flertal i udvalget udtalte kritik af ministerens håndtering af den historiske udredning om baggrunden for Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Ministeren opfordredes til hurtigst muligt i samarbejde med Folketinget at indgå en ny aftale om den fremtidige håndtering af sager, hvor der søges om adgang til optegnelserne fra Det Udenrigspolitiske Nævns møder, herunder adgang til at bringe citater fra Nævnets møder.
Emne: Folketinget
Dokumentdato: 29-01-2019
Modtaget: 29-01-2019
Omdelt: 29-01-2019

Beretning afgivet af Udenrigsudvalget den 29. januar 2019

Beretning (pdf-version)
Html-version