L 22 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter.

(Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.).

Af: Justitsminister Søren Pind (V)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-10-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 29-10-2015
Betænkning afgivet 19-11-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 08-12-2015
3. behandlet, vedtaget 15-12-2015
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med lovforslaget indføres for det første hjemmel til at stille krav om, at retten og parterne i borgerlige retssager gradvis fra begyndelsen af 2016 skal anvende et digitalt sagsbehandlingssystem (en sagsportal på internettet) ved anlæggelse og behandling af disse retssager. Forslaget indebærer, at papirbilag og brevpost i borgerlige retssager udfases fra 2016. Det foreslås, at sagsbehandlingssystemet tages i brug gradvis, og at alle landets domstole omkring den 1. januar 2017 vil være i stand til digitalt at behandle de borgerlige sager, der er omfattet af lovforslaget.

Med lovforslaget foreslås for det andet, at der gennemføres de lovændringer, som er nødvendige for at oprette en digital domsdatabase med det formål at gøre domme offentligt tilgængelige og gratis for enhver.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 113 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.