Beretning af almen art

Samling: 2015-16

Beretning af almen art 2015-16 nr. 3

Beretning afgivet af Udenrigsudvalget den 2. februar 2016
Baggrunden for beretningen var, at et flertal i Folketinget den 21. december 2015 vedtog beslutningsforslag nr. B 21 fremsat af Socialistisk Folkeparti om at gennemføre de budgetterede udbetalinger af udviklingsbistanden for 2015.

Folketingsbeslutningen pålagde regeringen at gennemføre de tilsagn om udviklingsbistand, som regeringen havde udeladt af finansloven for 2015. Udenrigsministeren tilkendegav samme dag under et samråd i Udenrigsudvalget, at regeringen ikke havde til hensigt at rette sig efter det vedtagne beslutningsforslag.

På den baggrund fandt et flertal i udvalget (S, EL, ALT, RV, SF, KF og SIU) det særdeles kritisabelt, at regeringen ikke agtede at følge folketingsflertallet. Flertallet opfattede det som en grundsten i det danske demokrati, at regeringens handlinger var i overensstemmelse med folketingsflertallet – også selv om regeringen måtte være uenig hermed.

Flertallet fandt samtidig, at regeringens afvisning af at rette sig efter folketingsflertallet betød, at Danmarks ry som en troværdig samarbejdspartner kunne lide et knæk. Flertallet opfordrede regeringen til fremover at efterleve de beslutninger, der vedtages af Folketinget.
Emne: Folketinget
Dokumentdato: 02-02-2016
Modtaget: 11-10-2016
Omdelt: 02-02-2016

Beretning afgivet af Udenrigsudvalget den 2. februar 2016

Beret- alm. del (B21) (pdf-version)
Html-version