Møde i Miljøudvalget

Mødedato: 21-5-2015
Mødetidspunkt: kl. 12.45
Sted: 1-133
3. UDGAVEBemærk mødetidspunkt og mødelokale - Bilagshenvisninger - Nyt punkt

1. Modtagelse af deputation: Ni grundejerforeninger ved Jammerland Bugt om opførelse af kystnære vindmøller under åben dør-princippet, jf. MIU alm. del – bilag 281 og spm. 543


2. Åbent samråd med klima-, energi- og bygningsministeren om behandlingen af byggetilladelser i kommunerne, jf. MIU alm. del - samrådsspm. X.


3. Udvalgets kalender


4. Gennemgang af EU-bilag:

a) Grund- og nærhedsnotat om forslag til revideret direktiv om ikke-vejgående kørertøjer, jf. MIU alm. del - bilag 284.

b) Komitésag (er behandlet i skriftlig procedure), jf. MIU alm. del - bilag 285.


5. Eventuelt.


NOTE: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget inviteres til at deltage i det åbne samråd, jf. dagsordenens punkt 1.


    3. Udvalgets kalender
    5. Eventuelt.
    NOTE: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget inviteres til at deltage i det åbne samråd, jf. dagsordenens punkt 1.