Møde i Miljøudvalget

Mødedato: 07-5-2015
Mødetidspunkt: kl. 10.30
Sted: 2-133
4. UDGAVEBilagshenvisning

1. Modtagelse af deputationer:

a) Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø om rapporten: "Gudenåen -efter nedlæggelse af Tange Sø Del 1", jf. MIU alm. del - bilag 76 og 278.

b) Foreningen til Bevarelse af Tange Sø om model til løsning af debatten om Tange Sø, jf. MIU alm. del - bilag 269.


2. Gennemgang af EU-bilag:

a) Grund- og nærhedsnotat om nyt direktiv om reduktion af nationale udledninger af luftforurenende stoffer (NEC-direktivet), jf. MIU alm. del - bilag 255.

b) Notat om Kommissionens delegerede direktiv om listen over begrænsede stoffer (RoHS2) - delegeret retsakt, jf. MIU alm. del - bilag 268.


3. Invitationer og henvendelser, jf. MIU alm. del - bilag 272, 273 og 277.


4. Eventuelt.


    4. Eventuelt.