Møde i Miljøudvalget

Mødedato: 08-4-2015
Mødetidspunkt: Kl. 8.00
Sted: 2-133
2. UDGAVEBemærk mødedag og mødetidspunkt - Nyt punkt 2

1. Åbent samråd med miljøministeren om vandplanernes konsekvenser for landbruget på Fyn, jf. MIU alm. del - samrådsspm. W.


2. Politisk drøftelse og evt. afgivelse af beretning over B 60 (om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP). Udkast til beretning er omdelt på B 60 - bilag 1.


3. Eventuelt.


Note: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget er inviteret til at deltage i det åbne samråd, jf. dagsordenens punkt 1.


    2. Politisk drøftelse og evt. afgivelse af beretning over B 60 (om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP). Udkast til beretning er omdelt på B 60 - bilag 1.
    3. Eventuelt.
    Note: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget er inviteret til at deltage i det åbne samråd, jf. dagsordenens punkt 1.