Møde i Uddannelses- og Forskningsudvalget

Mødedato: 24-3-2015
Mødetidspunkt: kl. 16.00
Sted: 1-133
4. UDGAVEBemærk mødelokale

1. Åbent samråd med uddannelses- og forskningsministeren om krav til obligatorisk praktik i professionsuddannelser, jf. FIV alm. del – samrådsspm. J-O.


2. Politisk drøftelse og betænkningsafgivelse af L 131 (Harmonisering af visse regler for de maritime uddannelser). Se 2. udkast til betænkning på L 131 – bilag 7.


3. Gennemgang, politisk drøftelse og afgivelse af beretning om B 47 (Etablering af Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling på Christiansborg), jf. B 47 – bilag 4. Se også beretning om Fonden Teknologirådet (afgivet 1. april 2014), jf. FIV alm. del – bilag 160 (folketingssamling 20131).


4. Gennemgang og fastsættelse af tidsplan for L 149 (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med bl.a. adgangskurset til ingeniøruddannelserne m.v.), jf. L 149 – bilag 3. Udkast til tidsplan er omdelt på L 149 – bilag 2.


5. Kort gennemgang af planlagte høringer, herunder drøftelse af den aflyste høring om forskningsbaseret myndighedsbetjening og underudvalgets brev til Præsidiet herom, jf. FIV alm. del – bilag 147 (internt):

a) Ph.d.-uddannelser, jf. FIV alm. del – bilag 77, 78 og 104 (internt). Underudvalg (Esben Lunde Larsen og Jeppe Bruus). Forventes afviklet april 2015.

b) Professionshøjskolernes rammebetingelser FoU, jf. FIV alm. del – bilag 106. (Underudvalg Rosa Lund (EL) og Jeppe Bruus (S)). Forventes afviklet maj 2015.


6. Gennemgang af udvalgets kalender over kommende møder og arrangementer, jf. FIV alm. del – bilag 151.


7. Eventuelt.


NB. Uddannelses- og Forskningsudvalgets medlemmer er inviteret til det lukkede samråd 24. marts 2015, kl. 10.30 i vær. 2-145 i Klima-, Energi- og Bygningsudvalget med klima-, energi- og bygningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren om DTU’s mulighed for at opnå selveje til Risø campus, jf. KEB alm. del – samrådsspm. K. Se også KEB alm. del – bilag 101, 168, FIV alm. del – bilag 114 og 148.


  1. Åbent samråd med uddannelses- og forskningsministeren om krav til obligatorisk praktik i professionsuddannelser, jf. FIV alm. del – samrådsspm. J-O.

  Bilag:

  Samrådsspm. om initiativ til en delrapport om, hvilke parametre der understøtter høj kvalitet i praktikken for de uddannelser, hvor praktik udgør en væsentlig og obligatorisk del, til uddannelses- og forskningsministeren
  Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre en udvikling af kvaliteten i praktikken for de uddannelser, hvor praktik er en væsentlig og obligatorisk del, til uddannelses- og forskningsministeren
  Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at vejledere/undervisere i praktikken har et tilstrækkeligt højt uddannelsesniveau, til uddannelses- og forskningsministeren
  Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre professionshøjskolernes redskaber til at kvalitetssikre den uddannelse, der foregår i praktik, til uddannelses- og forskningsministeren
  Samrådsspm. om, hvordan den kommende taxameterreform af de videregående uddannelser vil sikre høj kvalitet i praktikken, til uddannelses- og forskningsministeren
  Samrådsspm. om ministeren vil øge dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen, så antallet af sygeplejersker matcher de regionale behov, til uddannelses- og forskningsministeren
  2. Politisk drøftelse og betænkningsafgivelse af L 131 (Harmonisering af visse regler for de maritime uddannelser). Se 2. udkast til betænkning på L 131 – bilag 7.
  3. Gennemgang, politisk drøftelse og afgivelse af beretning om B 47 (Etablering af Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling på Christiansborg), jf. B 47 – bilag 4. Se også beretning om Fonden Teknologirådet (afgivet 1. april 2014), jf. FIV alm. del – bilag 160 (folketingssamling 20131).
  4. Gennemgang og fastsættelse af tidsplan for L 149 (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med bl.a. adgangskurset til ingeniøruddannelserne m.v.), jf. L 149 – bilag 3. Udkast til tidsplan er omdelt på L 149 – bilag 2.
  5. Kort gennemgang af planlagte høringer, herunder drøftelse af den aflyste høring om forskningsbaseret myndighedsbetjening og underudvalgets brev til Præsidiet herom, jf. FIV alm. del – bilag 147 (internt):
  b) Professionshøjskolernes rammebetingelser FoU, jf. FIV alm. del – bilag 106. (Underudvalg Rosa Lund (EL) og Jeppe Bruus (S)). Forventes afviklet maj 2015.
  6. Gennemgang af udvalgets kalender over kommende møder og arrangementer, jf. FIV alm. del – bilag 151.

  Bilag:

  Internt dokument.
  Ny
  7. Eventuelt.
  NB. Uddannelses- og Forskningsudvalgets medlemmer er inviteret til det lukkede samråd 24. marts 2015, kl. 10.30 i vær. 2-145 i Klima-, Energi- og Bygningsudvalget med klima-, energi- og bygningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren om DTU’s mulighed for at opnå selveje til Risø campus, jf. KEB alm. del – samrådsspm. K. Se også KEB alm. del – bilag 101, 168, FIV alm. del – bilag 114 og 148.