L 16 Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland.

(Fastslåelse af faderskab til børn født uden for ægteskab før ikrafttræden af lov for Grønland om børns retsstilling m.v.).

Af: Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF)
Udvalg: Grønlandsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-10-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 24-10-2013
Betænkning afgivet 09-05-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 13-05-2014
3. behandlet, vedtaget 15-05-2014
Ministerområde:
Social-, børne- og integrationsministeriet
Resumé:
Formålet med loven er at forbedre retsstillingen for de såkaldt juridisk faderløse børn i Grønland ved at give dem mulighed for at rejse sag om, hvem der er deres far. Baggrunden for loven er, at det indtil 1963 ikke var muligt at dømme en mand som far til et barn, når barnet var født uden for ægteskab i Grønland.

Ved at give de juridisk faderløse børn mulighed for at rejse sag om, hvem der er deres far, vil faderskab til disse børn få samme retsvirkninger som almindeligt faderskab, herunder at barnet får arveret efter sin far. Faderskabet vil dog ikke medføre krav på genoptagelse af afsluttede dødsboer.

Loven sikrer, at retsstillingen for juridisk faderløse børn er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Lovforslaget blev fremsat efter ønske fra Grønlands Selvstyre.
Afstemning:
Vedtaget 104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget