Aktstykker

Din søgning gav 388 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Samling

Aktstk. 388

Tidligere fortroligt aktstykke AA af 21. september 2018 om statens salg af Danske Færger A/S til Molslinjen A/S

2021-22

Aktstk. 387

Aktstykke om puljer fra Aftale om Vinterhjælp

2021-22

Aktstk. 386

Tidligere fortroligt aktstykke AA af 11. juni 2020 om Absalon Kalundborg

2021-22

Aktstk. 385

Aktstykke om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026

2021-22

Aktstk. 384

Aktstykke om udmøntning af forventet nettoprovenu fra hugst

2021-22

Aktstk. 383

Aktstykke om udmøntning af reserven fra de kulturelle udlodningsmidler

2021-22

Aktstk. 382

Aktstykke om kompensation til kommuner for KMF for 2021

2021-22

Aktstk. 381

Aktstykke om bilateral aftale om indkøb af Paxlovid

2021-22

Aktstk. 380

Aktstykke om udmøntning af støtte til erhvervelse af eksisterende beboelseslejligheder under Fonden for blandede byer

2021-22

Aktstk. 379

Orienterende aktstykke om UCL's byggesag på Niels Bohrs Allé nr. 1, Odense

2021-22

Aktstk. 378

Aktstykke om genopfyldning af § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser i 2022

2021-22

Aktstk. 377

Aktstykke om udmøntning af midler til implementering af udspillet ”Et Tryggere Danmark”

2021-22

Aktstk. 376

Aktstykke om yderligere bevilling til varsling af oversvømmelser i 2022

2021-22

Aktstk. 375

Aktstykke om Klimaaftale om grøn strøm og varme

2021-22

Aktstk. 374

Aktstykke om omprioritering af midler fra Skrotningsordningen til Fjernvarmepuljen

2021-22

Aktstk. 373

Aktstykke om salg af ambassadeejendommen i Buenos Aires

2021-22

Aktstk. 372

Aktstykke om partnerskaber om velfærdsudfordringer

2021-22

Aktstk. 371

Aktstykke om ansøgningspulje til kompetenceudvikling på opholdssteder og døgninstitutioner

2021-22

Aktstk. 370

Aktstykke om etablering og drift af decentrale overvågnings- og analysefunktioner i sundhedsvæsenet

2021-22

Aktstk. 369

Aktstykke om kompensation for regionernes vaccinationsindsats mod Covid-19 for maj-august 2022

2021-22

Aktstk. 368

Aktstykke om merudgifter til sagsbehandling i minksekretariatet

2021-22

Aktstk. 367

Aktstykke om indsats for borgere med handicap, kognitive udfordringer og psykiske lidelser via IPS-metoden

2021-22

Aktstk. 366

Orienterende aktstykke om, at der ikke indgås fremlejeaftale med Norges (eller et andet lands) ambassade på den danske ambassade i London

2021-22

Aktstk. 365

Aktstykke om garanti til elmarkedet

2021-22

Aktstk. 364

Aktstykke om pulje til bedre trafiksikkerhed

2021-22

Din søgning gav 388 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200