Skolevalg

8.-, 9.- og 10.-klasser i hele landet kan deltage i skolevalg.

Større

Skolevalg er et 3 uger langt valgkampslignende undervisningsforløb tilrettelagt som en autentisk valghandling til et folketingsvalg. 

Alle skoler med 8., 9. og 10. klasse kan være med i Skolevalg - og det er gratis at deltage. 

Skolevalg 2024 bliver udskrevet søndag den 14. januar, og valget finder sted torsdag den 1. februar 2024, hvor eleverne vil få udleveret valgkort og stemmesedler, og skolerne stiller stemmebokse og valgurner op.

Op mod 80.000 skoleelever fra ca. 700 skoler forventes at deltage i Skolevalg 2024. 

Formålet med Skolevalg er at styrke de unges demokratiske dannelse og deres politiske selvtillid. 

Skolevalg arrangeres af Folketinget og Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Dansk Ungdomsfællesråd (DUF). 

Gå til skolevalg.dk

Antal elever

Alle skoler med 8.-, 9.- og 10.-klasser kan deltage. Der er ikke noget krav om, hvor mange elever der skal være i klassen.

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage i undervisningsforløbet.

Tid og sted

Skolevalg afholdes i uge 3, 4 og 5 i lige år og foregår på de skoler, der har tilmeldt sig. 

Skolevalg afholdes i uge 3, 4 og 5 i ulige år og foregår på de skoler, der har tilmeldt sig. 

 
 

Skolevalg afholdes i uge 3, 4 og 5 i ulige år og foregår på de skoler, der har tilmeldt sig. 

 
 

Hvad får eleverne ud af at deltage?

Undervisningsforløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i Fælles Mål for samfundsfag og understøtter arbejdet med samfundsfaglige problemstillinger.

Herudover giver forløbet mulighed for at arbejde tværfagligt mellem samfundsfag og dansk. Modulerne i danskfaget er udviklet i overensstemmelse med Fælles Mål for dansk.
De to fags faglige felter kan supplere hinanden og være med til at forberede eleverne på at deltage og tage medansvar i et samfund med frihed og folkestyre.
 
Valgkampsforløbet udgøres af 3 moduler af en uges varighed, hvor dine elever stifter bekendtskab med: 

  • Det uformelle demokrati
  • Politisk retorik
  • Det formelle demokrati
I 1. modul skal dine elever orientere sig i 24 mærkesager for derefter at udvælge 3 mærkesager, som de vil kæmpe for op til valget.
 
I 2. modul skal dine elever rustes til at deltage i den politiske debat ved at styrke deres bevidsthed om argumentation og retoriske virkemidler, der benyttes til at påvirke den politiske dagsorden. 
 
I 3. modul skal dine elever undersøge og tage stilling til partiernes holdninger. Det samlede forløb skal ruste eleverne til at gå til valg og sætte deres kryds, når de får stemmeret.

 

Hvis din skole deltager i skolevalg, skal I stille med en valgansvarlig og en valgkontrollant, som typisk vil være henholdsvis skolelederen og en samfundsfagslærer.

Den valgansvarlige har til opgave at opstille valgstedet og at bringe informationer videre til lærere og elever.

Valgkontrollanten har ansvaret for afholdelsen af valget og for stemmeoptælling og indberetning.