Udvalget vedrørende Det Etiske Råd (UER) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 17 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

UER Alm.del Spørgsmål 1

Spm. om oversendelse af talepapir fra det lukkede samråd 14/10-21 om regeringens ønsker til Det Etiske Råds rolle i fremtiden, til sundhedsministeren

Endeligt besvaret

14-10-2021
(2021-22)

UER Alm.del Spørgsmål 1

Spm. om Det Etiske Råd med udtalelsen som beskrevet i artiklen "Klimakamp: Etisk Råd vil gøre bøfferne dyrere" bevæger sig indenfor eller udenfor rådets kompetencefelt, til sundheds- og ældreministeren

Endeligt besvaret

26-04-2016
(2015-16)

UER Alm.del Spørgsmål 6

Spm. om, efter hvilke kriterier ministrene udpeger medlemmerne til Det Etiske Råd, til ministeren for sundhed og forebyggelse

Endeligt besvaret

04-06-2014
(2013-14)

UER Alm.del Spørgsmål 5

Spm. om, hvilke rammer der er for udpegningsproceduren af medlemmer til Det Etiske Råd i Udvalget vedr. Det Etiske Råd, til ministeren for sundhed og forebyggelse

Endeligt besvaret

04-06-2014
(2013-14)

UER Alm.del Spørgsmål 4

Spm. om ministeren vil tage initiativ til at sikre, at de 9 medlemmer af Det Etiske Råd, som Udvalget vedr. Det Etiske Råd har udpeget, ikke alle skal udpeges eller genudpeges på én gang i 2016, men at der skabes en kadence, så f.eks. halvdelen af medlemmerne udpeges eller genudpeges før eller efter 2016 for at sikre den nødvendige kontinuitet, til ministeren for sundhed og forebyggelse

Endeligt besvaret

04-06-2014
(2013-14)

UER Alm.del Spørgsmål 3

Spm. om der vil være hjemmel til at kompensere for tabt arbejdsfortjeneste til kommende medlemmer af Det Etiske Råd, i de tilfælde hvor det enkelte medlem oplever et løntab som følge af medlemskabet af Det Etiske Råd, til ministeren for sundhed og forebyggelse

Endeligt besvaret

04-06-2014
(2013-14)

UER Alm.del Spørgsmål 2

Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 3/6-14 om Det Etiske Råd, til ministeren for sundhed og forebyggelse

Endeligt besvaret

03-06-2014
(2013-14)

UER Alm.del Spørgsmål 1

Spm. om ministeren vil tage initiativ til et møde mellem Det Etiske Råds 17 medlemmer, Udvalget vedrørende Det Etiske Råd og ministeriet, for at drøfte den kritik der har været rejst af Det Etiske Råd i forhold til udnævnelser, arbejdsopgaver og økonomi, til ministeren for sundhed og forebyggelse

Endeligt besvaret

01-05-2014
(2013-14)

UER Alm.del Spørgsmål 9

Spm. om, hvad bevillingen til Det Etiske Råd var før 1. januar 2005, hvor rådets arbejdsområde blev udvidet, til familie- og forbrugerministeren

Endeligt besvaret

13-06-2006
(2005-06)

UER Alm.del Spørgsmål 8

Spm. om, hvilken potientel brugergruppe for BioTIK-portalen Familie- og Forbrugerministeriet har anbefalet, til familie- og forbrugerministeren

Endeligt besvaret

13-06-2006
(2005-06)

UER Alm.del Spørgsmål 7

Spm. om beløbet på 2 mio. kr. til videre drift af BioTIK-portalen, var et engangsbeløb, til familie- og forbrugerministeren

Endeligt besvaret

13-06-2006
(2005-06)

UER Alm.del Spørgsmål 6

Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 7/6-06 om samrådsspm. A-C (BioTIK-portalen), til familie- og forbrugerministeren

Endeligt besvaret

09-06-2006
(2005-06)

UER Alm.del Spørgsmål 5

Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 7/6-06 om samrådsspm. A-C (BioTIK-portalen), til indenrigs- og sundhedsministeren

Endeligt besvaret

09-06-2006
(2005-06)

UER Alm.del Spørgsmål 4

Spm. om kommentar til henvendelse af 19/1-06 fra Det Etiske Råd vedr. videreførelse og finansiering af BioTIK-portalen, til familie- og forbrugerministeren

Endeligt besvaret

14-02-2006
(2005-06)

UER Alm.del Spørgsmål 3

Spm. om, hvor meget BioTIK-portalen er anvendt af brugerne, til familie- og forbrugerministeren

Endeligt besvaret

13-10-2005
(2005-06)

UER Alm.del Spørgsmål 2

Spm. om ministerens holdning til vigtigheden af, at der fortsat er adgang til BioTIK-portalen, til familie- og forbrugerministeren

Endeligt besvaret

13-10-2005
(2005-06)

UER Alm.del Spørgsmål 1

Spm. om status for arbejdet med videreførelsen af BioTIK-portalen, til familie- og forbrugerministeren

Endeligt besvaret

11-10-2005
(2005-06)

Din søgning gav 17 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200