Retsudvalgets samrådsspørgsmål

Din søgning gav 37 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato

REU Alm.del Samrådsspørgsmål AG

Samrådsspm., om at redegøre for de væsentligste punkter på dagsordenen for RIA-rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 4. og 5. december 2023

Justitsministeren

Ubesvaret

27-11-2023
(2023-24)

L 65 Samrådsspørgsmål A

Samrådsspm. om hvilke konsekvenser lovforslaget "L 65 - Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund" vil have for ikke-danske statsborgere

Justitsministeren, Udlændinge- og integrationsministeren

Endeligt besvaret

24-11-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål AF

Samrådsspm. om hvor mange der er blevet sigtet for billigelse af terrorhandlinger i Danmark efter terrorangrebet i Israel den 7. oktober 2023

Justitsministeren

Ubesvaret

07-11-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål AE

Samrådsspm. om redegørelse for politiets beslutningsgrundlag for ikke at foretage sigtelser i forbindelse med udtalelser råbt under demonstrationer i København herunder udtalelsen 'Palæstina er besat! Det skal løses med jihad'

Justitsministeren

Ubesvaret

07-11-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål AD

Samrådsspm. om rigsadvokaten i Anklagemyndighedens pressemeddelelse udtaler at det fremover er straffrit at bryde sin tavshedspligt om landets mest fortrolige oplysninger

Justitsministeren

Ubesvaret

03-11-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål AC

Samrådsspm. om ministeren blander sig unødigt i Domstolenes kontrol med den udøvende magt

Justitsministeren

Ubesvaret

03-11-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål AB

Samrådsspm. om, hvilke lovændringer regeringen påtænker at foretage som følge af Anklagemyndighedens påtaleopgivelse i sagerne mod tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen

Justitsministeren

Ubesvaret

03-11-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål AA

Samrådsspm. om, hvad ministeren mener, det siger om statens rolle og autoritet, når politiet ikke kan eller vil rykke ind i specifikke områder i landet mv.

Justitsministeren

Endeligt besvaret

13-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål Å

Samrådsspm. om, hvordan det kan være, at brandvæsenet, som er afgørende for at beskytte borgernes liv og ejendom, ikke vurderer det trygt nok at rykke ind i Gellerupparken

Justitsministeren

Endeligt besvaret

13-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål Ø

Samrådsspm. om, hvorfor politiet gentagne gange har vurderet, at det ikke er sikkert nok for brandvæsenet at rykke ind i Gellerupparken

Justitsministeren

Endeligt besvaret

13-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål Æ

Samrådsspm., om regeringen mener, at DUP har de fornødne ressourcer til at kunne varetage sin funktion som uafhængigt politiklagenævn på en tilfredsstillende måde

Justitsministeren

Endeligt besvaret

12-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål Z

Samrådsspm. om ministerens holdning til, at advokaten i DR-dokumentaren ”Forfulgt af Politiet?” giver udtryk for, at ”det ikke kan betale sig at klage over politiet”

Justitsministeren

Endeligt besvaret

12-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål Y

Samrådsspm., om det øger tilliden til DUP, at man ikke vil oplyse DR om sine bevæggrunde for at undlade at inddrage den tolk, som var med på telefonen under forløbet i afhøringslokalet, jf. DR-dokumentaren ”Forfulgt af Politiet?”

Justitsministeren

Endeligt besvaret

12-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål X

Samrådsspm. om troværdigheden af Det Uafhængige Politiklagenævns (DUP’s) afgørelse om, at der ikke er grund til at rejse kritik af politiets adfærd i sagen, omtalt i DR-dokumentaren ”Forfulgt af Politiet?”

Justitsministeren

Endeligt besvaret

12-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål W

Samrådsspm. om de væsentligste punkter på dagsordenen for RIA-rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 19. og 20. oktober 2023

Justitsministeren

Endeligt besvaret

12-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål V

Samrådsspm. om politiets ageren over for familien, samt redegøre for, hvordan en 16-årig dreng kan forsvinde sporløst efter at være blevet jagtet af politiet, og hvad de danske myndigheder har gjort for at finde ham, jf. DR’s dokumentar ”Forfulgt af politiet?”

Justitsministeren

Endeligt besvaret

09-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål U

Samrådsspm. om, hvorfor politiet kun registrerer skyderier, der med sikkerhed kan knyttes til rockere- eller bander, hvorfor der ikke foretages en totalopgørelse over alle ulovlige skud i Danmark, som det gøres i Sverige

Justitsministeren

Endeligt besvaret

04-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål T

Samrådsspm. om ministeren vil tilkendegive sin holdning til, at det er forbrydelserne og ikke skuddene, der er interessante ifølge politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet

Justitsministeren

Endeligt besvaret

04-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål S

Samrådsspm. om ministeren er enig i, at det er nødvendigt med en samlet opgørelse over skyderier i Danmark for at kunne lave en målrettet indsats og forebygge nye skyderier

Justitsministeren

Endeligt besvaret

04-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål R

Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre et samlet overblik over ulovlige skyderier i Danmark og for at få et evt. mørketal frem i lyset

Justitsministeren

Endeligt besvaret

04-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål Q

Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at lave en målrettet indsats og forebygge nye ulovlige skyderier i Danmark

Justitsministeren

Endeligt besvaret

04-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål P

Samådsspm., om ministeren finder, at det grundlæggende danske retspolitiske princip, om at tvivlen skal komme den tiltalte til gode, er intakt ift. samtykkeloven

Justitsministeren

Endeligt besvaret

04-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål O

Samrådspm. om, hvordan ministeren vil sikre, når man bliver dømt efter samtykkeloven, at domstolene kan være helt sikre på, at der reelt er sket noget strafbart

Justitsministeren

Endeligt besvaret

04-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål N

Samrådsspm., om samtykkeloven – trods hensigten bag – risikerer at kriminalisere nogle borgerne uretmæssigt

Justitsministeren

Endeligt besvaret

04-10-2023
(2023-24)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål M

Samrådsspm., om der i samtykkeloven fra januar 2021 er konkrete elementer, som gør, at loven kan/skal præciseres

Justitsministeren

Endeligt besvaret

04-10-2023
(2023-24)

Din søgning gav 37 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200