Alle Retsudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 530 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

REU Alm.del Spørgsmål 432

Spm. om redegørelse for, om der er udlændinge uden dansk indfødsret tilknyttet Dødspatruljen eller Foxtrot-banden i Sverige

Ubesvaret

07-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 431

Spm. om kommentar til artiklen »Nu finder de svenske bander nye jagtmarker. Nabolandet ser ikke bare spøgelser – svenskerne er rykket ind«, berlingske.dk, den 3. december 2023 mv.

Ubesvaret

07-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 430

MFU spm. om redegørelse med forslag til, hvordan det fremover kan undgås, at umyndige, herunder børn og unge, i retssager, som er anlagt af en værge på den umyndiges vegne, ender med at skulle betale sagsomkostningerne

Ubesvaret

06-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 429

Spm. om den pågældende familie, der medvirker i DR’s ”Forfulgt af politiet?”, ejer eller har ejet, har momsgæld eller anden gæld til det offentlige

Ubesvaret

06-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 428

Spm., om ministerens kommentar til henvendelsen af 5/12-2023 fra Laura Helena Pimental da Silva om seksualforbrydelser mod børn

Ubesvaret

06-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 427

Spm. om, hvornår regeringen er klar med en indsats vedrørende skærpelse af straffen for butikstyveri

Ubesvaret

06-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 426

Spm. om, hvorfor ministeren ikke har aktuelle overvejelser om at hæve straffen for hæleri

Ubesvaret

06-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 425

Spm., om straffen for hæleri

Ubesvaret

06-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 424

Spm. om, hvilke konventioner, EU-regler og regler ift. Schengen samarbejdet Danmark vil overtræde, i fald man legaliserer hash

Ubesvaret

05-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 423

Spm. om alle indsatte, der skal til sundhedsbehandling udenfor et fængsel, automatisk kan iføres et transportbælte

Ubesvaret

05-12-2023
(2023-24)

L 65 Spørgsmål 66

Spm. om kommentar til henvendelse af 4. december 2023 fra Augusta Atla

Endeligt besvaret

04-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 422

Spm. om redegørelse for antallet af gruppevoldtægter i Danmark i perioden 2018-2023 mv.

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 421

Spm. om, hvor mange knivstikkerier der har været i uge 48, med angivelse af i hvor mange af sagerne (i antal og procent) der er rejst sigtelse

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 420

Spm. om kommentar til artiklen »Vild biljagt var lige ved at gå galt: Far og barn måtte springe for livet«, sn.dk, den 3. december 2023 mv.

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 419

MFU spm. om at aflønne politielever under deres skoleophold

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 418

MFU spm. om, hvorvidt politielevers overgang fra løn under deres skoleophold til SU har haft betydning for kvaliteten af ansøgere

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

L 80 Spørgsmål 3

Spm. om, hvor meget af straffen forventes at udløse fodlænke frem for fængsel

Ubesvaret

01-12-2023
(2023-24)

L 80 Spørgsmål 2

Spm., om den forventede merbelæg, som lovforslaget vil medføre

Ubesvaret

01-12-2023
(2023-24)

L 80 Spørgsmål 1

Spm., om løsning med Kriminalforsorgen ift. pladser og hænder

Ubesvaret

01-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 417

MFU spm. om, hvorvidt borgere, der har modtaget et ulovligt påkrav, vil blive kontaktet af politiet med henblik på at oplyse, at politiets fremsatte påkrav har været ulovligt

Ubesvaret

01-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 416

MFU spm. om, hvor mange borgere, der har modtaget påkrav efter færdselslovens §120 a, stk. 1 nr. 8

Ubesvaret

01-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 415

MFU spm., om staten generelt er erstatningsansvarlige overfor borgere, der har lidt et tab som følge af uhjemlede og ulovlige påkrav

Ubesvaret

01-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 414

MFU spm., om provenuændringer ved at indføre en permanent grænsekontrol med faste vagter

Ubesvaret

01-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 413

Spm., om regeringen har kendskab til lande i Europa, der oplever de samme problemer som Danmark med parallelsamfund

Ubesvaret

01-12-2023
(2023-24)

REU Alm.del Spørgsmål 412

Spm., om der kan ske udvisning, i de tilfælde en overtrædelse f.eks. stenkast sanktioneres efter ordensbekendtgørelsen

Ubesvaret

01-12-2023
(2023-24)

Din søgning gav 530 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200