Miljø- og Fødevareudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 1086 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

MOF Alm.del Spørgsmål 856

Spm. om oversendelse af afrapportering fra medlemslandene under artikel 17 i habitatdirektivet over antallet af ulve fra 2019

Ubesvaret

22-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 855

MFU spm. om det i dag er gældende praksis, at transportøren automatisk skal indsende GPS-oplysninger for transporter med en planlagt tur over 20 timer

Ubesvaret

21-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 854

MFU spm. om, hvorfor politiet har henlagt 26 af de 52 sager om dyretransporter

Ubesvaret

21-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 853

MFU spm. om 1.000 logbøger på dyretransporter havde haft regelbrud uden at Fødevarestyrelsen havde sanktioneret

Ubesvaret

21-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 852

Spm. om opdatering vedr. udledning af PFAS fra renseanlæg i forhold til nøgletalsrapporten fra 2021

Ubesvaret

21-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 851

Spm. om kommentar til henvendelse af 17/5-24 fra Danmarks Biavlerforening om den danske produktion af proteinafgrøder

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 850

Spm. om sikring af, at mere end 10 katte i et hushold skal kræve godkendelse til erhvervsmæssigt hold, ligesom der i dag er en grænse for, hvor mange hunde man må have, før der kræves godkendelse

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 849

Spm. om uddybning af den bagvedliggende begrundelse for formuleringen i artiklen ”Dansk minister om dåsestrid i grænsehandlen: Tyskland må sætte pantstationer op”, Jyllands-Posten den 12. marts 2024,

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 848

Spm. om det er ministeriets vurdering, at der i relation til returneringskrav også er krav om udbetaling af pant

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 847

Spm. om den juridiske hjemmel i emballageforordningen der slår det fuldstændig fast, at der skal opkræves pant i Tyskland uanset, hvor dåserne sælges og hvem de sælges til

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 846

Spm. om, hvordan den konkrete løsning i praksis med pant i grænsen fra 2029 kommer til at blive som følge af forordning om emballage og emballageaffald

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 845

Spm. om den danske regering vil indgå i drøftelser med den tyske regering for at sikre, at dåser og flasker, der sælges via eksporterklæringer til Danmark, omfattes af et pant- og retursystem

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 844

Spm. om muligheden for at vaccinere mod fugleinfluenza i besætninger med udegående fjerkræ

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 843

Spm. om der er risiko for ”overkompensation” nu hvor regningen for kompensation til minkavlerne er steget til 29,5 mia. kroner

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 842

Spm. om Danmark har kontaktet EU-Kommissionen for at få en ny godkendelse af beløbet for støtte til minkavlere

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 841

Spm. om kommentar til artiklen ”Professorer er ikke i tvivl. Minkavlere risikerer at skulle betale erstatninger tilbage” bragt af Zetland den 13. maj 2024

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 840

MFU spm. om oversendelse af Dyrevelfærdsrapporten 2023 og tilhørende notat om resultaterne for rapporten til udvalget

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 839

Spm. om måltallet for kvælstofudledninger til de danske kystvande er fastsat med udgangspunkt i principperne for minimumsimplementering af EU-lovgivning

Endeligt besvaret

16-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 838

Spm. om regeringen er enig i, at minimumsimplementering af EU-lovgivning har ført til, at målene i vandrammedirektivet, havstrategidirektivet og habitatdirektivet endnu ikke er nået i Danmarks marine områder m.v.

Ubesvaret

16-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 837

Spm. om kommentar til materiale fra ATV Jord og Grundvand om fremtidens drikkevand

Ubesvaret

15-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 836

Spm. om, hvad ministeren vil gøre for at lukke hullet i loven og sikre, at majsfrø bejdset med det ulovlige middel Korit, der gør maskinførere syge og er så sundhedsskadeligt, at det kan være dødeligt at indånde

Ubesvaret

15-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 835

Spm. om den nye vejledning finder anvendelse for udledning af miljøfarlige forurenende stoffer fra renseanlæg

Ubesvaret

14-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 834

Spm. om, hvornår der foreligger opdaterede miljøgodkendelser for de 10 største renseanlæg i Danmark

Ubesvaret

14-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 833

Spm. om at fortynding ikke bør være løsningen på forurening med miljøfarlige forurenende stoffer fra udledt spildevand fra renseanlæg

Ubesvaret

14-05-2024
(2023-24)

MOF Alm.del Spørgsmål 832

Spm. om bekræfte af, at kravet i vandrammedirektivet om progressiv reduktion af miljøfarlige forurenende stoffer og løbende forbedring af tilstanden med henblik på målopfyldelse også gælder for vandområder, hvor der udledes spildevand fra renseanlæg

Ubesvaret

14-05-2024
(2023-24)

Din søgning gav 1086 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200