Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets dokumenter

Din søgning gav 312 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

L 81 Svar på spm. 5

L 81 - svar på spm. 5 om de bagvedliggende beregninger på denne vurderede prisstigning på benzin og diesel som en konsekvens af det nye ETS"-kvotesystem

07-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Svar på spm. 48

KEF alm. del - foreløbigt svar på spm. 48 om kommentar til materiale fra Fjernvarme Fyn og Aalborg Forsyning ifm. foretræde den 9/11-23 om konkrete projekter, der bliver udfordret af VE-prisloftet

07-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Svar på spm. 47

KEF alm. del - foreløbigt svar på spm. 47 om kommentar til materiale fra Dansk Fjernvarme ifm. foretræde den 9/11-23 om problemer med at få etableret overskudsvarmeprojekter

07-12-2023
(2023-24)

L 81 Bilag 6

1. udkast til betænkning

06-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Bilag 114

Henvendelse af 6/12-23 fra Brintbranchen om anmodning om foretræde vedr. den Europæiske Brintbank

06-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Bilag 113

Orientering om overkompensationsvurdering for biogasstøtteordninger og udsendelse af bekendtgørelse i høring

06-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Bilag 112

Ændringsbekendtgørelse og orientering om høring af affaldsaktørbekendtgørelsen

06-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Bilag 111

Henvendelse af 4/12-23 fra Jens-Otto Arboe Sonne, Rønne, om ændret placering af Landanlæg Energiø Bornholm som konsekvens af "Miljøvurdering"

06-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 117

MFU spm. om en redegørelse for de forhøjede matrikulære gebyrer sammenlignet med stigningen i forbrugerpriserne generelt

06-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 116

MFU spm. om baggrunden for, at Geodatastyrelsen har forhøjet de matrikulære gebyrer

06-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Svar på spm. 102

KEF alm. del - svar på spm. 102 om, hvor præcis der i COP28-aftalen om den nye globale fond for tab og skader står, at den kun er rettet mod lande, der giver under 0,7% af BNI i udviklingsbistand

06-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Svar på spm. 71

KEF alm. del - svar på spm. 71 om kommentar til henvendelse af 17/11-23 fra Aalborg Forsyning som opfølgning på foretræde den 9/11-23 om udfordringer ift. VE-prisloftet

06-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Svar på spm. 50

KEF alm. del - svar på spm. 50 om, hvordan der bliver bragt orden i problemstillingen vedrørende overskudsvarmeprojekter baseret på spildevand, så vurderingen harmonerer med den faglige virkelighed

06-12-2023
(2023-24)

L 81 Spørgsmål 5

Spm. om de bagvedliggende beregninger på denne vurderede prisstigning på benzin og diesel som en konsekvens af det nye ETS"-kvotesystem

05-12-2023
(2023-24)

L 81 Svar på spm. 4

L 81 - svar på spm. 4 om kravene fra EU kan implementeres i Danmark på en mere ambitiøs måde, så klimaeffekten bliver større

05-12-2023
(2023-24)

L 81 Svar på spm. 3

L 81 - svar på spm. 3 om forholdene med det daværende kvotesystem har ændret sig, så problemerne er blevet løst

05-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Bilag 110

Henvendelse af 5/12-23 fra Drivkraft Danmark om ophør af brug af UER-kreditter

05-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Bilag 109

Invitation til fra TotalEnergies til studietur til CCS-faciliteterne, Northern Lights, Norge

05-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Bilag 108

Komiténotat om miljøvenligt design af ventilatorer

05-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 115

Spm. om Energistyrelsens praksis for at opkræve for meget udbetalt pristillæg fra danske solcelleejere

05-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 114

Spm. om, hvor mange hektar af Danmarks samlede areal der i dag har energiproduktion fra hhv. vindmøller og solceller som primær anvendelse

05-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Svar på spm. 54

KEF alm. del - svar på spm. 54 om, hvor mange luft til vand-varmepumper der er blevet installeret om året siden 1/1-21

05-12-2023
(2023-24)

L 81 Svar på spm. 2

L 81 - svar på spm. 2 om DI's høringssvar om konsekvenser for bl.a. erhvervslivet, jf. KEF alm. del - bilag 5

04-12-2023
(2023-24)

L 81 Svar på spm. 1

L 81 - svar på spm. 1 om en vurdering af statens samlede merindtjening som følge af alle lovforslagets delelementer i 2030, når lovforslagets negative statsfinansielle konsekvenser samtidig modregnes

04-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Bilag 107

Orientering om meddelelse af geotermitilladelse til områder under havbunden i sammenhæng med geotermitilladelse nr. G2023-01 i København og Holbæk

04-12-2023
(2023-24)

Din søgning gav 312 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200