Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets dokumenter

Din søgning gav 231 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

L 166 Bilag 4

1. udkast til betænkning

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 419

Spm. om kommentar til materiale fra Kurt Mosgaard m.fl. ifm. foretræde den 16/5-24 om fjernvarmepuljen

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 418

Spm. om kommentar til materiale fra Kalundborg Refinery og Rådet fra Grøn Omstillings foretræde den 16/5-24 om potentialerne ved grønne flybrændstoffer

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Bilag 285

Præsentation fra Kalundborg Refinery og Rådet for Grøn Omstilling ifm. foretræde den 16/5-24 om potentialerne ved grønne flybrændstoffer m.v.

17-05-2024
(2023-24)

L 118 Bilag 6

Betænkning afgivet den 16/5-24

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Svar på spm. 378

KEF alm. del - svar på spm. 378 om, hvad det ville koste at indføre et specifikt fradrag på køb og opsætning af solceller til private husstande

17-05-2024
(2023-24)

L 144 Bilag 5

1. udkast til betænkning

17-05-2024
(2023-24)

L 143 Bilag 5

1. udkast til betænkning

17-05-2024
(2023-24)

L 165 Bilag 7

1. udkast til betænkning

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Svar på spm. 371

KEF alm. del - svar på spm. 371 om, hvor den kunstgødning, danske landmænd benytter i deres produktion, er produceret, og om kunstgødningen generelt er produceret med fossile brændsler eller vedvarende energi

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 417

Spm. om, hvad den gennemsnitlige opvarmningsomkostning forventes at være for en typisk husstand med gasfyr, varmepumpe og fjernvarme i 2030

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 416

Spm. om brug af biogas til opvarmning af husholdninger frem for til fortrængning af naturgas til eksempelvis industrielle processer eller som spidslast til elproduktion

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 415

Spm. om årligt gasforbrug fra 130.000 husholdninger, som ifølge Klimastatus- og fremskrivning 2024 vil være opvarmet ved gasfyr i 2030

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 414

Spm. om klimaeffekt af at udskifte gasfyr i Danmark

17-05-2024
(2023-24)

L 117 Bilag 12

Betænkning afgivet den 16/5-2024

17-05-2024
(2023-24)

L 181 Bilag 5

1. udkast til betænkning

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 413

Spm. om, hvorfor der i Klimastatus og -fremskrivning 2024 regnes med et betydeligt forbrug af petrokoks, selvom petrokokset bør forbydes

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 412

Spm. om arbejdet med at lave et forbud mod brug af petrokoks subsidiært en særlig afgift

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Bilag 284

Internt dokument

16-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Bilag 283

Samlenotat om energirådsmøde den 30/5-24, fra klima-, energi- og forsyningsministeren

16-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Bilag 282

Bekendtgørelse og høringsnotat om repowering på havet, fra klima-, energi- og forsyningsministeren

16-05-2024
(2023-24)

L 165 Svar på spm. 6

L 165 - svar på spm. 6, om spørgsmålet om repowering betyder, at der kan stilles nye vindmøller op, eller om det kun gælder eksisterende

16-05-2024
(2023-24)

L 165 Svar på spm. 3

L 165 - svar på spm. 3 om sikring af, at der senest i 2025 træffes beslutning om en ny ordning, der understøtter markedsdrevet udvikling af havvindenergi

16-05-2024
(2023-24)

L 165 Svar på spm. 5

L 165 - svar på spm. 5 om nye, fleksible rammer, der muliggør både omfattende test og fuld repowering under realistiske og operationelle betingelser

16-05-2024
(2023-24)

L 165 Svar på spm. 4

L 165 - svar på spm. 4 om vigtigheden af at opdatere og modernisere de nuværende ordninger for at tillade fuld repowering og innovative testprojekter

16-05-2024
(2023-24)

Din søgning gav 231 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200